תמיכה בפעילות

אנחנו קבוצה קטנה של חברי סגל אקדמי בכיר המשקיעים זמן ומאמצים רבים על מנת לנתב את מאמצי מערכת ההשכלה הגבוהה להנגיש לימודים אקדמים לסטודנטים וסטודנטיות חרדים וחרדיות ללא מיסוד של הפרדה מגדרית. בשנים האחרונות הגשנו שתי עתירות לבג״ץ, הבאנו לקיומו של שימוע ציבורי בנושא, ניטרנו את פעילותה השוטפת של מל״ג בתחום, היינו מספר פעמים בוועדות כנסת, ארגנו והשתתפנו בפאנלים ובכנסים, השגנו חשיפה תקשורתית בבמות מובילות ומגוונות, ועוררנו דיון ציבורי ענף.
כל פעילותנו נעשית בהתנדבות, ולשמחתנו הצלחנו לגייס למאבק עמיתים ומומחים אחרים המשקיעים מזמנם ומומחיותם בהתנדבות, ובפרט עורכי דין פרו בונו. יחד עם זאת, הפעילות כרוכה בהוצאות, כגון הוצאות משפטיות על אגרות, צילומים ושליחויות. לאחרונה, עם הגידול בתשומת הלב הציבורית, מצאנו לנכון להעסיק בתשלום גורם שיהיה אחראי על ריכוז הפעילות והנגשת המידע באינטרנט, עבודה עם תקשורת, ריכוז הניטור על פעילות מל״ג, ועוד. אנו זקוקים לעזרתכם בכיסוי ההוצאות. כל סכום יתקבל בברכה ובהערכה. אנו מבטיחים דיווח שוטף לתורמים על פעילותנו ועל האופן בו מנוצל התקציב שנגייס.
פרטי החשבון​:
בנק הפועלים
סניף 537
חשבון מספר 295321
שם החשבון: שדולת הנשים בישראל [הבהרה: פעילותינו איננה קשורה לשדולת הנשים, חשבון  ייעודי זה נפתח עבורנו באדיבות השדולה כתוצאה מאילוצים אדמינסטרטיביים].

התרומות מוכרות לצרכי מס. מי שזקוק/ה לחשבונית המס מתבקש/ת למלא כתובת אלקטרונית והחשבונית תשלח אליה/ו בדואר אלקטרוני.