האלטרנטיבות

חשוב לאפשר לחרדים השואפים לכך ומסוגלים לך – ללמוד לימודים אקדמיים. יש דרכים לעשות זאת שאינן כרוכות בוויתורים הרסניים על איכות ההשכלה הגבוהה ועל שוויון הסטודנטיות והמרצות, ושצפויים להניב תוצאות מוצלחות יותר מבחינת אחוזי ההצלחה של הסטודנטים, ושיעור השתלבותם בשוק התעסוקה. מסמך הצעה לשילוב חרדים באקדמיה – חומש שני  שכתב פרופ׳ עודד נבון, בעזרת עמיתים, פורש תוכנית חלופית להשכלת חרדים.

הטענה שבלי לימודים נפרדים ״החרדים לא יבואו״ לאקדמיה היא חסרת בסיס. חרדים ילמדו כפי שלמדו לפני שבאו לעולם התוכניות הנפרדות (אלפים למדו, למשל, באוניברסיטה הפתוחה), וסביר להניח שהיום הם יבואו ללמוד בקצב גדול יותר, כי מתרחש בקרבם שינוי ביחס להשכלה גבוהה, ללגיטימיות שלה ולנחיצותה. אם המדינה גם תעודד לימודים כאלה – לימודי חרדים במסגרות הקיימות ולא במסגרות נפרדות – באמצעות תמיכה דומה לזו שניתנת לתוכניות הנפרדות ולסטודנטים בהן, סביר לצפות שחרדים רבים יגיעו ללימודים הרגילים. זה אולי יקח זמן רב יותר עד שהמספרים יתאזנו – אבל אין ספק שזה יגיע. אין גם ספק שהמצב כיום אינו מצב יעיל יותר, כיוון שחרדים אמנם לומדים בנפרד, אך שיעורי הנשירה שלהם הם מעל 50%, והם מתקשים למצוא תעסוקה לאחר סיום התואר.

באוניברסיטה העברית החליטו לקלוט חרדים בזרועות פתוחות, אך לעשות זאת ללא הפרדה מגדרית ומגזרית. אחרי לימודי מכינה מופרדים, הסטודנטים והסטודניות החרדים לומדים עם שאר הסטודנטים בתכניות הרגילות באוניברסיטה, ובליווי אקדמי וחברתי מתאים. שיעורי ההצלחה שלהם גבוהים מאלה של החרדים בתכניות הנפרדות, הם משתלבים בהצלחה בשוק העבודה בישראל, והם אינם עוזבים את אורח חייהם החרדי.

בנאומה לפני סנאט האוניברסיטה העברית ביוני 2013, הסבירה פרופ׳ אורנה קופרמן, סגנית הרקטור דאז, מדוע תכניות נפרדות מגדרית ומגזרית סותרות ערכי יסוד אקדמיים וערכי יסוד כלליים.

פרופ׳ עודד נבון מהאוניברסיטה העברית חישב ומצא כי הכסף הציבורי שמושקע בלימודים של סטודנט חרדי מושקע רובו ככולו בעלות ההפרדה כשלעצמה, ולא בעלות הלימודים (כ-50,000 ש״ח מתוך כ-75,000 שמושקעים בכל סטודנט חרדי).  אם הכסף המושקע בהפרדה יתפנה, הסטודנטים יוכלו לקבל הרבה יותר תמיכה – הן לצורך פרנסה והן לצורך התאקלמות מוצלחת בסביבה האקדמית ועמידה בדרישותיה. פרופ׳ נבון מציע תכנית חלופית לזו הקיימת במל״ג כיום. התכנית והתחשיב של עלות ההפרדה כאן, וטבלת האקסל המלווה כאן.

**

ומשהו מהצעדים הראשונים בעיסוק בנושא: ד״ר יופי תירוש בדיון בוועדת החינוך של הכנסת, 25.2.2014. 

Screen Shot 2017-07-05 at 8.00.32 PM