כתבות

אור קשתי ״רעב להפרדה שלא ניתן להשביע״, הארץ 6.3.2020 (על הגדלת שיעור החריגים שאינם עומדים בהגדרת חרדי, שיורשו להירשם למסלולים החרדיים).

שירה קדרי-עובדיה ״כמיליארד שקל מושקעים בשילוב חרדים באקדמיה, אך אלה לא ממהרים להגיע״, הארץ 24.10.2019.

ניר חסון ״סטודנטית ממזרח ירושלים: לא איפשרו לי ללמוד סיעוד בשערי צדק בגלל שאני לא יהודיה״ הארץ, 15.10.2019.

אור קשתי ״מנדלבליט מקדם הפרדה מגדרית בלימודי תואר שני במסלולים לחרדים״, הארץ 4.9.2019.

אור קשתי, "בג"ץ מתח ביקורת חריפה על המל"ג: ההפרדה המגדרית זולגת למרחב הציבורי", הארץ, 15.1.2019

קשתי 151

ענת יורובסקי, "גבולות ההפרדה השופט מלצר בדיון בבג"ץ: "ההפרדה המגדרית באקדמיה זולגת גם אל השטחים הציבוריים", דבר ראשון, 15.1.2019

דבר ראשון

אור קשתי, "מל"ג התירה להרחיב את ההפרדה המגדרית מהכיתות לכל הקמפוס", הארץ, 23.11.2018 

קשתי הרחבת הפרדה

אור קשתי, "המדינה נשענה על מחקר מוטה כדי להצדיק את הלימודים האקדמיים הנפרדים לחרדים", הארץ, 16.11.2018 

מחקר מוטה.PNG

אור קשתי, "כניסות נפרדות ותקנוני צניעות: במוסדות אקדמיים מרחיבים את ההפרדה המגדרית", 26.7.2018, הארץ 

קשתי צניעות

אור קשתי, "אהרן ברק נאם בפני סטודנטים וסטודנטיות שהופרדו על ידי מחיצה בקמפוס החרדי בקרית אונו", הארץ, 29.4.2018 

אור

חגית ששר, "כשהסכר נפרץ – על הפרדה באקדמיה", מגזין נשים, 9.2.2018 

מתוך הכתבה המלאה:

מגזין נשים

אור קשתי, "בניגוד להוראות, בקמפוס החרדי בקרית אונו הפרידו בין גברים לנשים", הארץ, 9.2.18 

מתוך הכתבה המלאה:

אונו קשתי בניגוד להוראות

אור קשתי, "התגובה לביקורת על הלימודים הנפרדים לחרדים: צנזורה", הארץ, 27.01.2018 

קשתי צנזורה.png

אור קשתי, "רק 3% מהתיכונים שקיבלו מימון לתגבור לימודי יהדות שייכים לחינוך הממלכתי", הארץ, 10.11.2017 

מתוך הכתבה המלאה:

אור קשתי מקוצר.png
Screen Shot 2017-07-05 at 9.51.35 PM.png

״החלטת המל"ג בנושא עוררה מחאה במערכת האקדמית. ביום ראשון בלם סנאט אוניברסיטת בן גוריון מהלך לפתיחת מסלולי לימוד נפרדים לחרדים. הפרופסורים דנו בהחלטת הוועדה המרכזת באוניברסיטה ליישם את החלטת המל"ג במוסד, והחליטו להוריד אותה מסדר היום. בהמשך תוקם באוניברסיטה ועדה מיוחדת שתכריע בנושא, ועוד לא ברור מי יהיו חבריה.״ ירדן צור ״יו״ר ועדת החינוך: צריך לפתוח כיתות נפרדיות לנשים וגברים גם בתארים מתקדמים״ הארץ 5.7.2017.

Screen Shot 2017-05-31 at 6.55.16 PM.png
  • screen-shot-2016-11-19-at-10-02-06-am

ירדן סקופ, "חרף הכשלים, תורחב התוכנית לשילוב חרדים באקדמיה"הארץ, 17.05.2016