כנסים

פרופ׳ צבי טריגר על הפרדה באקדמיה כהטרדה מינית, כנס מי טו באקדמיה בישראל, אוניברסיטת תל אביב, 21 בנובמבר 2019 (11 דקות)

Screen Shot 2020-02-01 at 20.55.59

ד״ר יופי תירוש על ״הפרדה באקדמיה – תמונת מצב ל-2019״, כנס מי טו באקדמיה, אוניברסיטת תל אביב, 21 בנובמבר 2019 (14 דקות).

Screen Shot 2020-02-01 at 20.58.35

 כנס ""הפרדה, אקדמיה ופוליטיקה – יחסים מסוכנים", באונ' ת"א, ינואר 2018 

 

כנס "חרדים להשכלה" באונ' ת"א, יוני 2013 (לתכניית הכנס)

ד"ר יופי תירוש בכנס "ידע בעת הזאת", ינואר 2014

כנס "חרדים לאקדמיה" במכון הישראלי לדמוקרטיה, ספטמבר 2016

מושב ראשון: היבטים חברתיים וכלכליים

המושב הראשון, בהובלת ד"ר לי כהנר מהמכון, עסק בהיבטים החברתיים והכלכליים של תכנית החומש בהקשר החרדי. במושב, הציג ד"ר גלעד מלאך את התובנות מתכנית החומש הקודמת והפקת הלקחים לתכנית החומש החדשה. פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא במכון, הציג את יחסי החרדים והאקדמיה ואיתן רגב ממרכז טאוב, הציג את התוצאות הכלכליות הצפויות כתוצאה מיישום התכנית.

מושב שני: הפרדה מגזרית ומגדרית

המושב השני, בהובלת פרופ' אורנה קופרמן מהאוניברסיטה העברית, עסק בסוגית ההפרדה המגזרית והמגדרית. במושב, ניתחו המשתתפים את היתרונות והחסרונות של קמפוסים נפרדים לחרדים לרבות ההשלכות האתיות, האקדמיות והמגדריות. משתתפי המושב: ד"ר חיים זיכרמן מהקריה האקדמית אונו, עו״ד אורלי ארז-לחובסקי מהמרכז לפלורליזם יהודי, פרופ' רון שפירא מהמרכז האקדמי פרס, פרופ' ברק מדינה מהאוניברסיטה העברית וישי פרנקל, חבר הות"ת ובכיר בחברת אינטל, ניתחו את החששות וההזדמנויות משילוב החרדים באקדמיה.

מושב שלישי: חרדים, אקדמיה והחברה הישראלית

המושב השלישי והמסכם בהובלת יאיר אטינגר, כתב הדתות של עיתון "הארץ" וחוקר במכון, עסק בקשר שבין החרדים באקדמיה לבין השתלבותם בחברה הישראלית. בפאנל נשאו דברים פרופ' חגית מסר ירון מאוניברסיטת תל-אביב ששימשה עד לאחרונה כסגנית יו"ר המל"ג, צבי שרייבר מהמרכז האקדמי לב, נעמי פרל ממכון מנדל למנהיגות ופרופ' מלכה חובב ופרופ' עודד נבון מהאוניברסיטה העברית.