אבני דרך במדרון החלקלק

הצעה לתיקון חוק זכויות הסטודנט – מסלולי לימוד נפרדים לא ייחשבו אפליה (חברי הכנסת יעקב מרגי ושולי מועלם-רפאלי, 2018)

הצעת לתיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה – מיסוד הפרדה בהשכלה הגבוה (של חברי כנסת בקואליציה, הוגשה ביולי 2017).

עתירה נגד החלטת המל"ג להגביל הפעלת מסלולי לימוד בהפרדה – פורום קהלת, נובמבר 2017. הדיון בה אוחד עם עתירת תירוש נ׳ מל״ג.