עצומת תלמידי המחקר

למעלה מ-900 סטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים הביעו את מחאתם על תוכנית המל״ג לשילוב סטודנטים חרדים הכוללת הפרדה מגדרית באקדמיה. להלן לשון העצומה שעליה חתמו, אשר נשלחה לשר החינוך ויו״ר המל״ג נפתלי בנט, חברי המלג, ועד ראשי האוניברסיטאות:

אנחנו החתומים מטה, אנו, תלמידים לתארים מתקדמים מאוניברסיטאות בכל הארץ, מתנגדים להחלטת המל"ג המאשרת פתיחת מסלולי לימוד אקדמיים בהפרדה מגדרית. במסגרת המסלולים שייפתחו נשים לא יוכלו ללמד בתכניות המיועדות לגברים. מצב כזה ייצור אפליה בוטה ברמת משרות ההוראה הפתוחות לנשים, וימנע מהן להתבטא ולחלוק את ממצאי המחקר שלהן עם ציבור שלם של סטודנטים. זוהי פגיעה חמורה בחופש הביטוי האקדמי ובערכי השוויון שהאוניברסיטה מושתתת עליהם.

מיסוד של מסגרות אקדמיות בהפרדה מגדרית דוחף את החברה הישראלית למדרון מסוכן ביותר, לעתיד שבו ההפרדה המגדרית היא נורמה מקובלת, והדרת נשים במרחב הציבורי נחשבת לגיטימית. חייבים לסמן גבול ברור ולמנוע את פתיחתן של התכניות המופרדות!

אנו רואים חשיבות רבה בשילוב הציבור החרדי בחברה הישראלית, לרבות באקדמיה, ואולם הדרך המוצעת שגויה מיסודה. לפיכך אנו מצהירים כי לא ניתן יד להפרדה המגדרית, ונסרב לשמש בכל משרת הוראה במסגרת מסלול הכולל הפרדה מגדרית. 

נוסח העצומה