תמיכה של חברי אקדמיה במאבק

עמדת חברי סגל אקדמי בכיר
יותר מ-700 חברי סגל אקדמי בכיר, לרבות זוכי פרס ישראל, פרס אמ״ת, מדלית פילדס, נשיאי אוניברסיטאות, רקטורים וסגני רקטורים לעשבר, חתמו על התנגדות להפרדה מגדרית באקדמיה בתגובה לתוכנית החומש השניה והמרחיבה של המועצה להשכלה גבוהה, ב-2017. לשמות החותמים, כאן.

Screen Shot 2020-02-01 at 21.31.48

עשרות פוסט דוקטורנטים השוהים בהשתלמות בחו״ל הצהירו כי בשובם לארץ יסרבו ללמד בכיתות בהפרדה בין המינים. לעצומה ולחותמים, כאן.

עצומה של תלמידי מחקר
למעלה מ-900 סטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים הביעו את מחאתם על תוכנית המל״ג בחומש השני לשילוב סטודנטים חרדים הכוללת הפרדה מגדרית באקדמיה. להלן לשון העצומה שעליה חתמו, אשר נשלחה לשר החינוך ויו״ר המל״ג נפתלי בנט, חברי המלג, ועד ראשי האוניברסיטאות:

אנחנו החתומים מטה, אנו, תלמידים לתארים מתקדמים מאוניברסיטאות בכל הארץ, מתנגדים להחלטת המל"ג המאשרת פתיחת מסלולי לימוד אקדמיים בהפרדה מגדרית. במסגרת המסלולים שייפתחו נשים לא יוכלו ללמד בתכניות המיועדות לגברים. מצב כזה ייצור אפליה בוטה ברמת משרות ההוראה הפתוחות לנשים, וימנע מהן להתבטא ולחלוק את ממצאי המחקר שלהן עם ציבור שלם של סטודנטים. זוהי פגיעה חמורה בחופש הביטוי האקדמי ובערכי השוויון שהאוניברסיטה מושתתת עליהם.

מיסוד של מסגרות אקדמיות בהפרדה מגדרית דוחף את החברה הישראלית למדרון מסוכן ביותר, לעתיד שבו ההפרדה המגדרית היא נורמה מקובלת, והדרת נשים במרחב הציבורי נחשבת לגיטימית. חייבים לסמן גבול ברור ולמנוע את פתיחתן של התכניות המופרדות!

אנו רואים חשיבות רבה בשילוב הציבור החרדי בחברה הישראלית, לרבות באקדמיה, ואולם הדרך המוצעת שגויה מיסודה. לפיכך אנו מצהירים כי לא ניתן יד להפרדה המגדרית, ונסרב לשמש בכל משרת הוראה במסגרת מסלול הכולל הפרדה מגדרית.