המועצה להשכלה גבוהה

תוכנית החומש השני של המל״ג אושרה במאי 2017. אפשר לקרוא אותה כאן. ניתן לקרוא את הטיוטה עם הערות כאן. סיקור של התוכנית כאן.

ימים לפני ההצבעה האמורה, נכתבו שלוש חוות דעת של משפטנים בכירים בנושא תוכנית החומש, וזאת בניגוד לכללי המשפט המינהלי. בג״ץ הורה על שימוע ציבורי, שהתקיים ונמשך שלושה חודשים, ולפתע נפתח שימוע חדש. חוות דעתם של פרופ׳ ברק מדינה, פרופ׳ יואב דותן ופרופ׳ מיכל טמיר ממפה היטב את הפגיעה של התוכנית המתוכננת בזכויות יסוד של נשים. חוות דעתם של פרופ׳ רון שפירא וד״ר חיים זיכרמן, וחוות הדעת של פרופ׳ גידי ספיר, מנסה לספק הצדקות מהשיח הרב תרבותי והתועלתני להמשך ההפרדה ולהרחבתה.

בעקבות העתירה לבג״ץ ב-2014, חויבה המועצה להשכלה גבוהה לקיים שימוע ציבורי על טיוטת תוכנית החומש השני להשכלת חרדים. בג״ץ הורה גם שהתוכנית תהיה מלווה במחקר על הישגי החומש הראשון ואתגריו. הנה המחקר והתוכנית:

הגשת העתירה דירבנה את מל״ג לתת דעתה לראשונה להשלכות ההפרדה המגדרית ואפליית המרצות. בהחלטת הבהרות ממרץ 2015 קובעת מל״ג קביעות יפות – שעד היום לא נאכפות. למשל, שההפרדה בין המינים תהיה בכיתות הלימוד בלבד ולא בבנייני הלימוד או בזמני הלימוד, ושלא ייפגע שוויון ההזדמנויות התעסוקתי של המרצות.

השימוע הציבורי הניב תגובות בכתב. הנה תגובות נבחרות מצד אלה הדואגים להשכלה שוויונית:

השימוע גם הוליד מכתב פתוח למועצה להשכלה גבוהה, הקורא לה לחשב מסלול מחדש. על המכתב חתומים יותר מ-700 חברי סגל אקדמי בכיר ממגוון מוסדות, בהם נשיאי אוניברסיטאות לשעבר, זוכי פרסים מעדיים חשובים כמו פרס נובל, פרס ישראל או פרס טיורינג, ורבים אחרים הנמצאים בחזית המדעית והאקדמית בישראל.

והנה כלל התגובות שהוגשו למל"ג על תכנית החומש השני – יולי 2016

התקיים גם שימוע בעל פה, וכאן אפשר להאזין להקלטות מהיום הארוך והמרתק בירושלים:

***

בעקבות הגשת העתירה הראשונה לבג״ץ, מל״ג פרסמה הבהרות לגבי תכניות החרדים, הנוגעות לקריטריונים לקבלה, לרמת הלימודים ולצביון ההפרדה המגדרית.

דוח לימודי משפטים חרדים-הקריה האקדמית אונו של המסלול החרדי בבית הספר למשפטים בקריה האקדמית אונו מספק הצצה לרמת הלימודים במסלולים לחרדים, וגם לרמת השקיפות והפתיחות לביקורת, 2015.