תגובות בכתב לשימוע הציבורי

השימוע הציבורי הניב תגובות בכתב. הנה תגובות נבחרות מצד אלה הדואגים להשכלה שוויונית: